Guadalest

In het binnenland van de Costa Blanca ligt goed verborgen in de bergen het oude dorpje Guadalest. Het unieke aan Guadalest is dat het dorp op prachtige wijze in de rotsen geïntegreerd is.

Guadalest ligt op ongeveer een half uur tot drie kwartier rijden van badplaatsen zoals Calpe, Moraira, Altea en Benidorm. Het bijna duizend jaar oude dorp is geheel gesitueerd rondom het kasteel. Het kasteel, simpelweg El Castell de Guadalest genaamd, is jarenlang een belangrijk verdedigingspunt geweest van de Moren tegen de Spanjaarden. Omdat Guadalest alleen via een uit de rotsen uitgehouwde ingang te bereiken was en het kasteel torens had die als een kraaiennest boven de rotsen uitstaken was het eenvoudig te verdedigen. Vanaf het begin van de zeventiende eeuw zwaaien de Spanjaarden de scepter in Guadalest.

In de loop der eeuwen is het dorpje uitgedijd tot buiten de natuurlijke grens die door de rotsen bepaald werd. De meeste bezienswaardigheden bevinden zich echter nog steeds binnen de oude kern van Guadalest. Noemenswaardig zijn behalve het kasteel het sfeervolle marktplein, het stadhuis en de in barokstijl gebouwde kerk. Musealiefhebbers kunnen twee musea bezoeken. Wie Guadalest bezoekt krijgt tevens een fraai uitzicht op het in de vorige eeuw aangelegde stuwmeer, dat al jarenlang een groot deel van de provincie Alicante van drinkwater voorziet. Wie Guadalest wil bezoeken zal er rekening mee moeten houden dat er nogal wat hoogteverschillen te overbruggen zijn. Voor mensen die slecht ter been zijn is een bezoek aan Guadalest af te raden.


Guadalest

À l'intérieur de la Costa Blanca se trouve bien caché dans les montagnes le vieux village de Guadalest. La particularité de Guadalest est que le village est magnifiquement intégré dans les rochers.

Guadalest est à environ une demi-heure à trois quarts d'heure de route de stations balnéaires telles que Calpe, Moraira, Altea et Benidorm. Ce village presque millénaire est entièrement situé autour du château. Le château, simplement appelé El Castell de Guadalest, a été pendant des années un important point de défense des Maures contre les Espagnols. Comme Guadalest ne pouvait être atteint que par une entrée taillée dans les rochers et que le château avait des tours qui dépassaient comme un nid de pie au-dessus des rochers, il était facile à défendre. Dès le début du XVIIe siècle, les Espagnols ont régné sur le Guadalest.

Au fil des siècles, le village s'est étendu au-delà de la limite naturelle définie par les rochers. Cependant, la plupart des sites sont toujours situés dans l'ancien centre de Guadalest. A noter, outre le château, la jolie place du marché, l'hôtel de ville et l'église de style baroque. Les amateurs de musées peuvent visiter deux musées. Ceux qui visitent Guadalest ont également une belle vue sur le réservoir, construit au siècle dernier, qui fournit depuis de nombreuses années une grande partie de la province d'Alicante en eau potable. Quiconque veut visiter Guadalest devra tenir compte du fait qu'il y a de nombreuses différences de hauteur à franchir. Pour les personnes ayant des difficultés à marcher, une visite à Guadalest n'est pas recommandée.

Wat verder nog te bezoeken in Guadalest

Er zijn verschillende musea.

Micro miniaturen museum
Je kan hier oa het Vrijheidsbeeld in miniatuur bewonderen.
De Belen en poppenhuis museum
Dit museum is gehuisvest in een huisje die dateert van 1644.

Peper en zout Museum

Met meer dan 20 000 voorbeelden uit gans de wereld.

Het Historisch middeleeuws Museum

Je er griezelen met meer dan 70 martelinstrumenten uit het verleden.

Alle musea zijn de ganse dag open in het zomerseizoen. Dus hier geen sluiting door de siësta.


D'autre à visiter à Guadalest

Il y a plusieurs musées.

Musée des micro-miniatures

Vous pouvez y admirer la statue de la Liberté en miniature.

Le musée de Belen et de la maison de poupée

Ce musée se trouve dans une maison de campagne datant de 1644.

Musée du poivre et du sel

Avec plus de 20 000 exemples dans le monde entier.

Le musée historique médiéval

Vous paniquez avec plus de 70 instruments de torture du passé.

Tous les musées sont ouverts toute la journée pendant la saison estivale. Donc pas de sieste ici.